ITRACT

ITRACT tar mål av seg til å styrke tilgjengeligheten til og for utkantområder i Nordsjøregionen gjennom innovative infrastrukturløsninger. Prosjektet fokuserer blant annet på utvikling og bruk av nye IKT-applikasjoner.

 

Norsk prosjekteier

Rogaland fylkeskommune

Prosjektperiode

02.01.2012 - 31.12.2014

Budsjett

Total: 3 799 900 €

Andre partnere

Universitet i Stavanger, NO
Shuttle Drive, NE
Streekraad Oost Groningen, NE
The Dales and Bowland Community Interest Company, UK
The Little Red Bus Company, UK
Värmlandstrafik AB, SE
Universitetet i Karlstad, SE
Viktoriainstituttet, SE
Høgskolen Emden-Leer, DE