IRIS

Overordnet målsetning: Prosjektet skal gjennom erfaringsutveksling, evaluering og uttesting av metoder legge til rette for gründere og små og mellomstore bedrifter.

Regionale inkubatorer er viktige støttespillere for entreprenørene og de små og mellomstore bedriftene som bidrar til økonomisk vekst i Østersjøregionen. I prosjektet skal inkubatororganisasjoner fra hele regionen arbeide sammen for å styrke inkubatorenes kvalitet og kapasitet til å gi støtte og veiledning til bedrifter, blant annet gjennom å i fellesskap utvikle ny kunnskap, legge til rette for bedriftsetableringer og støtte til å åpne opp nye markeder.

Norsk prosjekteier

Skåppå Kunnskapspark

Kontakt

  • Martin Stok

    Skåppå Kunnskapspark

    481 80 185

    Send e-post

Prosjektperiode

01.10.2017 - 30.09.2020

Budsjett

Norsk bidrag: 143 000 €

Total: 3 354 887 €

Andre partnere

Turku Science Park Ltd (FI)

Tallinn Science Park Technopol Foundation (EE)

Latvian Technological Center (LV)

Foundation Ventspils High Technology Park (LV)

Public Institution Open Coffee Club Vilnius (LT)

Kaunas Science and Technology Park (LT)

Gdansk Entrepreneurship Foundation (PL)

Rzeszow Regional Development Agency (PL)

WITENO GmbH (DE)

DESY German Electron-Synchotron (DE)

Business Development Centre Central Denmark (DK)

Fund Victoria (RU)