IRIS

IRIS – Improved Results in Innovation Support – transnational exchange and joint development between Innovation Infrastructure Organisations

Inkubatororganisasjonene i Østersjøregionen legger til rette for økonomisk vekst og nye arbeidsplasser, og er dermed viktige verktøy for entrepenører, oppstartsbedrifter og SMB-segmentet i regionen. I prosjektet samarbeider inkubatorer fra alle land rundt Østersjøen for å forbedre og forsterke ledelse og støttekapasitet, blant annet gjennom i fellesskap dyrke fram ny kompetanse og støttefunksjoner i arbeidet med å åpne nye markeder.

IRIS er et flaggskip-prosjekt for EUs strategi for Østersjøregionen.

Norsk prosjekteier

Skåppå Kunnskapspark

Prosjektperiode

01.10.2017 - 30.09.2020

Budsjett

Norsk bidrag: 286 399 €

Total: 2 460 000 €

Andre partnere

Turku Science Park Ltd. (FI)

Tallinn Science Park Technopol Ltd. (FI)

Latvian Technological Center (LV)

Foundation Ventspils High Technology Park (LV)

Kaunas Science and Technology Park (LT)

Public Institution Open Coffee Club Vilnius (LT)

Gdansk Entrepreneurship Foundation (PL)

DESY German Electron-Synchrotron (DE)

WITENO GmbH (DE)

Business Development Centre Central Denmark (DK)

Fund Victoria (RU)