Interaktiv visualisering

Prosjektet har som målsetting å evaluere og videreføre teknologiutviklingen. Samt å gjøre visualiseringsteknologien synlig og tillgjengelig for utdanningsinstitusjoner og næringsliv på Nordkalotten. Gjennom samarbeidet mellom kunnskapssentrene arbeider man fram bedre interaktiv kommunikasjon mellom vitenskap og allmennhet, som først og fremst består av barn og ungdom. Prosjektet har også mål om å munne ut i en søknad om et hovedprosjekt der man kan arbeide med store og ulike datakilder der man benytter flere skjermer samtidig og gir en spennande interaksjon mellom smartphones, nettbrett og det lokale tilbudet i kunnskapssenteret gjennom en multitouch skjerm.

Norsk prosjekteier

Norut Tromsø

Kontakt

  • Stødle, Daniel

    Norut Tromsø

    +47 951 64 657

    Send e-post

Prosjektperiode

01.04.2013 - 30.06.2014

Budsjett

Total: 451560 €

Andre partnere

Teknikens hus
Nordnorsk vitesenter