Inside Out EU

Inside Out EU – New approaches to improve SME internationalisation support policies

Prosjektet søker under prioriteten for å styrke SMB’ers konkurranseevne og næringslivet er således den viktigste målgruppen. Det er i denne forbindelse en ambisjon å styrke SMB’ers kapasitet for internasjonalisering og eksport. Næringslivsorienteringen bekreftes også av at klynger, bedrifter og representanter for korresponderende virkemiddelapparat inngår i partnernes stakeholdergrupper.

Hedmark fylkeskommune adresserer internasjonal strategi 2015 – 2020 som politikkinstrument i prosjektet. Blant strategiens hovedmålsettinger er «a more internationalised business community in Hedmark» which seeks to promote cooperation among business community in Hedmark with foreign partners and improve main business clusters market position internationally in 2020.» Dette på bakgrunn av at eksportraten i Hedmark er blant de laveste i landet.

In order to reach these goals the policy instrument needs to improve:

  1. I) Measures and funding for micro and SMEs with internationalisation potential
  2. II) Measures and funding for supporting clustering, international marked orientation strategies and international networking for SMEs.

Medlemmer av den regionale stakeholdergruppen som skal opprettes i tilknytning til prosjektet:

Innovasjon Norge, Hedmark Kunnskapspark, Tretorget AS, Høgskolen i Hedmark, Forskningsrådet

Norsk prosjekteier

Hedmark fylkeskommune

Kontakt

  • Eva Lundin

    Hedmark fylkeskommune

    99 11 05 84

    Send e-post

Prosjektperiode

01.01.2017 - 30.06.2021

Budsjett

Norsk bidrag: 211 593 €

Total: 1 543 427 €

Andre partnere

Province of Overijssel (NL)

Värmland County Administrative (SE)

Karlstad University (SE)

Chamber of Commerce and Industry of Hajdú-Bihar County (HU)

Basilicata Region (IT)

Department of the Economy for Northern Ireland (UK)