I3 – Innovation & Industrial Internet

Prosjektet skal identifisere de kritiske faktorene for innovasjon og bruk av moderne digital teknologi for å forbedre små- og mellomstore bedrifters kommersialiseringsevne i produkt- og tjenesteutvikling.

Prosjektet skal bidra til at små og mellomstore bedrifter (SMB) tar i bruk ny og moderne teknologi for å utvikle nye produkter og tjenester, og å kommersialisere disse. Det gjøres gjennom aktiviteter som bidrar til læring og kunnskapsdeling for radikal (helt nye produkter og tjenester) og inkrementell (eksisterende produkter og tjenester) innovasjon. Dette skal gjøre bedriftene i stand til å utvikle langsiktige strategier, og gjøre de mer robuste i forhold til svingninger i markedet. Resultatene fra prosjektet forventes å skulle bidra til et større fokus på innovative produkter og produksjonsstrategier. Dette muliggjør utvikling av flere tjenestebaserte produkter som igjen skal være grunnlag for vekst. En forbedret metodikk og tilpassede verktøy hos bedriften skaper merverdi for kunden, og for hele verdikjeden. Resultatet forventes å bidra til etablering av en bærekraftig og integrert produksjons-, leverandør-, service- og innovasjonsmodell.

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Narvik

Prosjektperiode

01.08.2015 - 31.05.2018

Budsjett

Norsk bidrag: 1 581 450 Kjell

Total: 1 387 119 €

Andre partnere

Centria