InnoPreneurship

Syftet med projektet är att genom ett samarbete mellan norska, svenska och finska högskolor och forskningsorganisationer identifiera goda exempel i nuvarande verksamhet samt utveckla nya metoder inom området utbildning kring företagsamhet och entreprenöriellt lärande. Ett relaterat syfte är att bygga kompetensen hos lärare inom högskolan i att undervisa med en entreprenöriell pedagogik inom högskolans alla områden, men med betoning på teknik- och affärsutveckling samt lärarutbildning.

Projektets mål är följande:
1. Genom att analysera nuvarande tillstånd i utbildning kring företagsamhet (entreprenörskap) inom partneruniversiteten kommer vi att kunna
• utbyta kunskaper och erfarenheter
• förnya metoder, innehåll och pedagogik.
2. Skapa en helhetssyn på utbildning kopplat till företagsamhet i den nordnordiska kontexten.
3. Underlätta för de utexaminerade studenterna att grunda nya företag (och utveckla de som redan finns) i vår region.
4. Producera vetenskaplig forskning inom området entreprenörskap kopplat till utbildning.

Norsk prosjekteier

Universitetet i Nordland

Prosjektperiode

01.08.2008 - 30.09.2010

Budsjett

Norsk bidrag: 668 640 Kjell

Total: 547 160 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Luleå tekniska universitet