Innopreneurship 21

Samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge, Sverige og Finland med mål om å styrke allmennkunnskapen om utdanningen innen entreprenørskap på Nordkalitten.

Prosjektet er en videreføring av prosjektet InnoPreneurship (2008-2010) som konkluderte med at det er behov for å videreutvikle det internasjonale samarbeidet om entreprenørskap på Nordkalotten.

Norsk prosjekteier

Universitetet i Nordland

Kontakt

  • Nilsen, Elisabeth

    Universitetet i Nordland

    +47 900 60 983

    Send e-post

Prosjektperiode

01.01.2012 - 30.06.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 1055744 Kjell

Total: 547.504 €

Andre partnere

Luleå Tekniska Universitet
Kemi-Tornio Universitet
Universitetet i Oulo