Independent music network – förprojekt

1. Hvordan organisere koblingen nye utdanninger – praktisk næringsutvikling: – ved å fungere som en prosjektkoordinator for studenter – ved å benytte studenter og skolenes kompetanse i økende grad i seminarer, workshops og prosjekter – koordinere utplassering i bedrifter – koordinere studenter i planlegging og gjennomføring av marketing 2. Vurdere og beslutte organisering og modell for en kooperativt organisert marketingkanal for produsenter og opphavsmenn i regionen. 3. SMU-nettverkets organisering. Delprosjektet skal vurdere og beslutte om det er behov for andre tiltak rettet mot det etablerte bransjeklusteret – tiltak som ikke dekkes av kompetanseutvidelsen mot utdanningsinstitusjonene eller den kooperativt organiserte marketingvirksomheten.

 

Norsk prosjekteier

Foreningen Mjøskryss

Kontakt

  • Kristoffersen, Jarle

    Høgskolen i Hedmark

    +47 90 92 63 52

    Send e-post

Prosjektperiode

01.10.2006 - 30.04.2007

Budsjett

Norsk bidrag: 343300 Kjell

Total: 82061 €