iAge

I prosjektet vil deltakere fra Agder fokusere på utprøving av opplæringsstrategier for eldre i bruken av web-portaler samt evaluering av disse opplæringsstrategiene. Universitetet i Agder vil være koordinator for denne arbeidspakken.

Hver partner skal gjennomføre ett eller flere pilotprosjekter i løpet av prosjektperioden på 36 måneder. Pilotprosjektet som skal gjennomføres i Agder har fått arbeidstittelen «Grandma on web» og har som hovedmål å identifisere og prøve opplæringsstrategier for bruk av web-portaler og evaluere bruken av disse strategiene. Det ligger altså både en utprøvingsdel og en forskningsdel i denne piloten.

Prosjektet, som skal vare i tre år, finansieres av Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommune siden norsk statlig medfinansiering i programmet er oppbrukt.

Prosjektets originaltittel er iAge – e-inclusion in ageing Europe

 

Norsk prosjekteier

Knutepunkt Sørlandet

Prosjektperiode

01.01.2012 - 31.12.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 3 038 725 Kjell

Total: 2 883 893 €

Prosjektnettside

http://www.iageproject.eu/

Andre partnere

Universitetet i Agder
Lillesand kommune
Vennesla kommune
University of Abetay Dundee, UK
Wirtshaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH, DE
Intercommunale Leiedal, BE
University of College of Lillebælt, DK
Zorg Innovative forum, NL
Hanzehogescholl Groningen, NL
Gemeente Hardenberg, NL
Province og East-Flanders, BE