Sluttkonferanse for iAge-prosjektet

Prosjektet – som har pågått siden februar 2012 – avluttes ved nyttår, og har hatt som formål å utvikle eldre som ressurs i arbeidslivet. Fra norsk side har Knutepunkt Sørlandet og Universitetet i Agder deltatt med prosjektet «Grandma on web».

Arrangøren lover inspirerende foredragsholdere og håper på et dynamisk arrangement med aktiv medvirkning fra deltakerne. På konferansen vil politiske representanter, partnere og eksperter fra nordsjøregionen blandt annet presentere sine syn på tilgjengelighetsdesign innenfor ICT og mulighetene for eldre til å være aktive deltakere på arbeidsmarkedet.

Det vil være et begrenset utstillingsområde tilgjengelig, noe som gir mulighet for andre regionale og internasjonale prosjekter tilknyttet dette temaet å presentere seg og utveksle informasjon. De som ønsker å reservere plass her, bes ta kontakt.

Se lenken til høyre for mer informasjon og påmelding. Fullstendig program vil bli publisert så snart det er klart.