Nordsjøprogrammet godkjenner fem nye prosjekter

Rett før nyåret godkjente styringskomiteen i Nordsjøprogrammet ytterligere fem nye prosjekter av i alt ni søknader som kom inn til den 11. utlysningsrunden i programmet.

Totalt 8,8 millioner euro fordeles til nye prosjekter, hvorav 8,3 millioner euro fra ERDF-midler (Det europeiske regionale utviklingsfondet), samt 490 000 euro fra norske IR-midler.

Følgende prosjekter har norsk prosjektdeltagelse:

Norsk partnere: Universitetet i Agder og Arendal kommune

Norsk partner: Rogaland fylkeskommune

Les mer om resultatene fra den 11. utlysningen i NPA-programmet HER.