Tilbake

Nordsjøprogrammet godkjenner fem nye prosjekter

To prosjekter med norsk deltagelse får tilskudd fra NPA-programmet under tiårets siste utlysningsrunde.

Rett før nyåret godkjente styringskomiteen i Nordsjøprogrammet ytterligere fem nye prosjekter av i alt ni søknader som kom inn til den 11. utlysningsrunden i programmet.

Totalt 8,8 millioner euro fordeles til nye prosjekter, hvorav 8,3 millioner euro fra ERDF-midler (Det europeiske regionale utviklingsfondet), samt 490 000 euro fra norske IR-midler.

Følgende prosjekter har norsk prosjektdeltagelse:

  • I2U: From Isolation to Inclusion: Innovation in social service delivery to improve social inclusion and counteract loneliness in the North Sea Region.

Norsk partnere: Universitetet i Agder og Arendal kommune

  • Cirk-NSR: Circular North Sea Regions – Improving Governance for the Circular Economy.

Norsk partner: Rogaland fylkeskommune

Les mer om resultatene fra den 11. utlysningen i NPA-programmet HER.

Tilbake