Hjärtat i Skandinavien – Med levande Landsbygd

Med undantag för två kommuner har inga andra kommuner i Dalarna deltagit i något gränsregionalt samarbete i Sverige-Norge programmet tidigare. Genom att skapa en mötesplats för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling med avseende på landsbygdsutveckling förväntas projektet bidra med både social, politisk och kulturellt mervärde.

Den regionala kunskapen, identitet och en gemensam förståelse ökar för vilka utmaningar som landsbygden i Fjällregionen och Dalarna står inför. Båda länderna har länge arbetat med olika metoder för landsbygdsutveckling men hittills har inget gränsregionalt samarbete genomförts för att gemensamt utveckla och testa nya metoder för att öka landsbygdens attraktivitet. Förväntningarna är genom kompetensutveckling, gemensam metodutveckling samt praktiskt tillämpning öka kvaliten på båda ländernas arbete med landsbygdsutveckling.

Norsk prosjekteier

Regionrådet for fjellregionen

Prosjektperiode

01.06.2008 - 31.05.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 2 470 000 Kjell

Total: 1519987 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

– Länsstyrelsen Dalarna
– Trysil kommune