Hjärtat i Skandinavien – Kultur- och naturbaserad besöksnäring

Samarbetet ska resultera i att tillfredställa gemensamma kompetensutvecklingsbehov som finns bland de små företagen inom besöksnäringen på landsbygden.

De planerade utbildningarna ska leda till ett ökat mervärde på de produkter och tjänster som företagen erbjuder genom en ökad kompetens hos de anställda, blivande anställda och företagarna själva. Kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och gemensam metodutveckling förväntas bidra till en högre kvalité på resultaten av projektet. Att utforma en gemensam högskoleutbildning som ger ökad kunskap och förmåga att berätta om regionens natur och kulturarv är en del i projektet, i denna del av projektet kommer Högskolan i Dalarna och Högskolan i Hedmark att ha en viktig funktion.

Norsk prosjekteier

Regionrådet for fjellregionen

Prosjektperiode

01.06.2008 - 31.05.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 4 940 000 Kjell

Total: 1241301 €

Andre partnere

– Länsstyrelsen Dalarnas Län
– Høgskolen i Hedmark
– Högskolan i Dalarna