Hela gröna vägen – fossilfri grenseregion 2030

Samtlige 39 kommuner i grenseregionen Østfold-Follo-Fyrbodal har skrevet under på at regionen skal være fossilfri innen 2030. Gjennom prosjektet skal det utarbeides et underlag for strategisk utvikling samt en handlingsplan for en fossilfri bilpark innen 2030.

I løpet av tre år skal prosjektet:

 • Sørge for politisk forankring i kommunene
 • Støtte kommunene i strategier og planer for å nå målsettingene
 • Forsterke stolthet og eierskap gjennom formidling av gode eksempler fra kommunenes tiltak
 • Forsterke det grenseoverskridende samarbeidet, erfaringsutbytte og felles planlegging for å legge til rette for kostnadseffektive løsninger og et større marked for forssilfrie transportløsninger og -tjenester.
 • Mobilisere og engasjere det lokale og regionale næringslivet i omstillingen til fossilfri transport

Norsk prosjekteier

Østfold fylkeskommune

Kontakt

 • Guri Bugge

  Østfold fylkeskommune

  +47 479 06 912

  Send e-post

Prosjektperiode

01.01.2016 - 31.12.2018

Budsjett

Norsk bidrag: 180 000 €

Total: 1 072 000 €

Prosjektnettside

http://www.fossilfri2030.se/