Här nappar det – en förstudie…

Norsk prosjekteier

Havass Skog BA

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2006 - 31.12.2007

Budsjett

Norsk bidrag: 1470000 Kjell

Total: 179190 €