Handelshus

Det nätverk som bildades under förstudien kommer att byggas på med fler företag och branscher. Aktiviteter: Företagsutveckling av handelshus, verksamheter på och studier av nya marknader, produktutveckling av gemensamma produkter, kompetenshöjning, PR, försäljning, miljö, kvalitet, samarbete, Nätverksträffar och workshops, framtagande av handbok för gränshandel. Handelshus Sverige/Norge är inget fysiskt hus. Vid möten utställningar och andra sammankomster utnyttjas de lokaler som finns i området och på så vis är det fler som kan ha nytta av Handelshuset och det uppstår heller ingen konkurrens. Vidare kommer hemsida att tas fram och internet att användas för kommunikation och så småningom även för försäljning.

 

Norsk prosjekteier

Glåmdal regionråd, Hedmark fylkeskommune

Kontakt

Prosjektperiode

05.01.2001 - 30.06.2004

Budsjett

Norsk bidrag: 912000 Kjell

Total: 260643 €