Prosjektet HALRIC gir muligheter for grenseoverskridende innovasjon innen livsvitenskap

Forfatter: Larissa Lily

HALRIC-prosjektet som lanseres i april 2023, gir en enestående mulighet til å få tilgang til unik infrastruktur og bygge vitenskapelige samarbeid på tvers av Sør-Skandinavia og Nord-Tyskland. Målet er å oppmuntre til samarbeid mellom akademia, sykehus og bioteknologi-industri, samt på tvers av vitenskapelige disipliner, ved å gi tilgang til fasiliteter og kompetanse. Prosjektet har fått finansiering fra Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak.

Nikolina Sekulic koordinerer UiO’s deltakelse i HALRIC-prosjektet. Foto: Colourbox (venstre) and Oda Hveem (høyre)

Noen av disse forskningsinstitusjonene har spesialisert utstyr som vi i dag ikke har her i Norge. En av de mest spennende aspektene ved HALRIC-prosjektet er at det skaper muligheter for samarbeid med folk som har kompetansen og utstyr man ellers ikke har tilgang til, men som man ønsker å bruke i prosjektet, sier gruppeleder Nikolina Sekulic som koordinerer Universitetet i Oslos deltakelse i prosjektet.

HALRIC-prosjektet gir tilgang til utstyr. Det vil også bidra med penger til å betale forskere for å gjøre eksperimentene og reise for utveksling. HALRIC finansierer grenseoverskridende samarbeidsprosjekter med en varighet på 3-9 måneder. Dette er vanligvis mindre prosjekter som bygger på pågående forskning eller som kan gi grunnlag for å utforske nye retninger.

Det som skiller HALRIC-finansiering fra andre lignende finansieringsmuligheter er at bevilgningene støtter reise og 50 % av lønnen for involverte forskere. Dette kan være hvem som helst, en doktorgradsstudent, postdoktor eller en ingeniør, forklarer Nikolina.

Kompetanseheving i Norge

I tillegg til å få tilgang til spesialisert infrastruktur for forskning som finnes i nabolandene, gir prosjektet tilgang til spesialisert ekspertise. Dette trengs for å møte fremtidens utfordringer.

Oslo har mange spennende utviklinger på gang innenfor livsvitenskap. For eksempel initiativet Oslo Science City som vil øke mengden av tilgjengelige fasiliteter for vitenskap i Oslo-området. Nå bygges også det nye UiO:Livsvitenskapsbygget. Dette vil tilby mer utvidet infrastruktur for forskning enn det vi har per i dag. Det vil også kreves økt kvalifisering og kompetanseheving for å møte fremtidens behov.

Dette er en god mulighet til å øke den kompetansen som vi trenger i Norge og i det nye Livsvitenskapsbygget, fremhever Nikolina.

Det er meningen at bygget skal ha samme nivå på infrastruktur som de andre landene rundt oss. HALRIC-prosjektet gir en god mulighet til å bygge den lokale kompetansen. Dette skal gjøres gjennom forskningssamarbeidet og ved å utnytte infrastrukturen for forskning og kompetansen som finnes i nabolandene, understreker hun.

Prosjektet starter nå i april med et kick off-møte i København 20. april. Dette er en god mulighet til å bygge nettverk og finne potensielle samarbeidspartnere.

Oversikt over hvor de ulike HALRIC medlemsinstitusjonene er lokalisert. Bilde: HALRIC.

Kontakt

Nikolina Sekulic

Universitetet i Oslo (UiO)

+47 22 84 05 11

nikolina.sekulic@ncmm.uio.no

Norsk koordinator for HALRIC på vegne av UiO

Thomas André Hansen

Norsk forvaltende organisasjon

+47 99 59 96 29

thomashan@viken.no

Programansvarlig Norsk forvaltende organisasjon, Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak