Hållbara Affärer

Handelskammaren i Värmland och Næringslivets Hovedorganisation – Innlandet insett betydelsen av att arbeta långsiktigt och strategiskt för att stärka medlemsföretagens möjligheter och vill därför driva ett gemensamt projekt. Projektet är tänkt att drivas i två faser – ett inledande pilotprojekt under innevarande INTERREG-period som skall resultera i ett huvudprojekt under nästkommande INTERREG-period

 

Norsk prosjekteier

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i Trøndelag

Kontakt

  • Skaldebø, Svein O.

Prosjektperiode

01.11.2006 - 30.06.2007

Budsjett

Norsk bidrag: 206600 Kjell

Total: 78567 €