GSS2 – Grenseoverskridende samarbeid for sikkerhet 2

Prosjektets overordnede mål er å bidra til å fjerne hinder for samarbeid over grensen i krisesituasjoner. For å oppnå dette målet vil prosjektet:

– utvikle IT-støtte og en modell for øving, evaluering, refleksjon, scenarioutvikling og tilbakekobling til organisasjonene og dermed bidra til læring knyttet til interregionalt samarbeide
– bidra til økt kunnskap om sikkerhet og krisehåndtering med fokus på forhold i grensebygder
– bidra til økt kunnskap om mangfold og etnisitet i forbindelse med krisehåndteringsarbeid

Den tekniske utviklingen innebærer en videreutvikling av øvingssystemet utviklet under GSS (2010-2013).

Norsk prosjekteier

Nord universitet, Steinkjer

Kontakt

Prosjektperiode

01.09.2015 - 31.08.2018

Budsjett

Norsk bidrag: 940 000 Kjell

Total: 666 000 €

Prosjektnettside

http://netgss.org

Andre partnere

Meråker kommune
Politiet, Lierne kommune
Fylkesmannen i Nord- og Sør-Trøndelag, beredskapssjefene
NTE Nett
Assist-Advice
AMK Nord-Trøndelag
Røde Kors (Nord- og Sør-Trøndelag)
Länssyrelsen i Jämtland
Länsstyrelsen i Västernorrland
Polis, Östersund