Grensestrategisk katastrofe- og krisehåndtering Sverige-Norge

Forstudiet skal videreføre og gjennomføre en utvikling av samarbeidet omkring krisehåndtering mellom Hedmark og Värmland/Dalarna. Dette skal skje gjennom økt fokus på ekstraordinære hendelser og kriser som kan rame et sårbart samfunn. Det tas sikte på å videreutvikle samarbeidet som ligger til grunn for Nordred-avtalen.

Prosjektet skal legge stor vekt på høy grad av integrering, kunnskapsformidling og etablering av databasert informasjon som integrerer samtlige aktører.

Norsk prosjekteier

Hedmark politidistrikt

Prosjektperiode

01.06.2009 - 31.03.2010

Mer om prosjektet

Andre partnere

Länsstyrelsen Dalarna