Grenseløs Matchmaking

Sammen med Bothnian Arc og Tornedalsrådet (offisielle arrangører) samt Företagarne og Suomen Yrittäjät skal Bedriftsforbundet planlegge og gjennomføre bedriftstreffet inklusive en næringskonferanse med internasjonalisering av SMB i Barentsregionen som tema.
Med bakgrunn i erfaring fra to lignende arrangement forventes det at 2-300 bedrifter fra Nordkalotten vil delta. Planen er å få dette til en fast årlig møteplass, og at 2010- treffet skal forgå i Tromsø.

Norsk prosjekteier

Bedriftsforbundet

Prosjektperiode

18.11.2008 - 28.02.2009

Budsjett

Norsk bidrag: 50.000 Kjell

Total: 106103 €

Andre partnere

Bothnian Arc
Tornedalsrådet
Företagarne
Suomen Yrittäjät