Grenseløs fisketurisme

Gjennom grenseoverskridende samarbeid skal prosjektet skape en helt ny sportsfiskedestinasjon av høy, internasjonal kvalitet og derigjennom øke antall fisketurister i regionen og bidra til etableringen av flere virksomheter som baserer seg på fisketurisme.

Norsk prosjekteier

Mosjøen og omegn næringsselskap AS

Kontakt

  • Nerdal, Jim

    Mosjøen og omegn næringsselskap AS

    +47 99285215

    Send e-post

Prosjektperiode

01.01.2008 - 30.11.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 2145968 Kjell

Total: 947.182 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Grane kommune
Hattfjelldal kommune
Vefsn kommune
Nordland fylkeskommune