Grensehinder for næringslivet

Norsk prosjekteier

Østfold fylkeskommune

Prosjektperiode

20.06.2011 - 30.06.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 950 000 Kjell

Total: 990297 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Østfold fylkeskommune