Har fjernet grensehindringer

Prosjektet har jobbet for å fjerne så mange grensehindre som mulig mellom Norge og Sverige for å gjøre det enklere for næringslivet å operere på tvers av grensen, i tillegg til å gjøre det enklere for pendlere. Prosjektet har kartlagt over 100 hindre som rammer bedrifter og arbeidstakere, og et titalls grensehindre har blitt nærmere undersøkt i forstudier.

– Prosjektet har bidratt til at Norge har forenklet regelverket rundt opphavssertifikat, noe som har gitt betydelige besparelser for våre bedrifter, sa Peter Jacobson (Ecus AB) og Kattis Edvardsson (Lindex AB)

Ett annet resultat som prosjektet har bidratt til, er en ny samarbeidsavtale om luftambulansetjenester som ble underskrevet våren 2014. Denne gir en mer effektiv bruk av ambulansehelikopterressurser på begge siden av grensen, slik at akuttberedskapen bedres.

Les mer bak lenken til høyre.