Green Pilgrimage

Green Pilgrimage – supporting natral and cultural heritage

Prosjektets overordnede mål er å produsere faktagrunnlag som demonstrerer at pilegrimstrisme bidrar til å utvikle Europas natur- og kulturarv

Sør-Trøndelag fylkeskommue skal adressere Nasjonal Pilegrimsstrategi som politikkinstrument i prosjektet. Det er en ambisjon om å fremme pilgrimsreiser som et nasjonalt og internasjonalt turismeprodukt.  Pilegrimsreiser i Norge sies å øke med 20% i året. Nærmere 1000 personer mottak St. Olav-brevet i 2015. Dette er folk som gikk min de siste 100 kilometerne til Nidarosdomen, som for øvrig har 400.000 besøkende per år.

 

Norsk prosjekteier

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Kontakt

  • Knut Wik

    Sør-Trøndelag fylkeskommune

    72 81 34 65

    91 51 07 55

    Send e-post

Prosjektperiode

01.01.2017 - 30.06.2021

Budsjett

Norsk bidrag: 169 690 Kjell

Total: 1 228 897 €

Andre partnere

Östergötland County Council (SE)

Norfolk County Council (UK)

Puglia Region (IT)

National Institute for Research and Development in Tourism (RO)

Diocese of Canterbury (UK)