Gränsöverskridande renskötsel

Målen är att hitta nya modeller i olika frågor i samband med gränsöverskridande renskötsel, att genom avtal formalisera renskötseln i det aktuella gränsområdet, att utveckla rennäringen genom förbättrade personliga kontakter mellan samebyn/renbetesdistriktets medlemmar, att gemensamt arbeta för möjligheten att slakta och omsätta ren som rör sig i området samt att med gemensam kompetensutveckling nå det övergripande syftet.