GIRAF

GIRAF – Grenseoverskridende innovativt bedriftsutviklingsmiljø for SMB innen sensor- og kommunikasjonsteknologi

De første skrittene mot et grenseoverskridende midtnordisk innovasjonsmiljø innen den raskt voksende bransjen for sensor- og kommunikasjonsteknologi ble tatt gjennom prosjektet GIFU (Grenseløst miljø for innovasjon, forskning og utdanning).

Gjennom GIRAF skal prosjekteierne Fiber Optic Valley og Leiv Eriksson Nyskaping samarbeide for bedriftsutvikling og kommersialisering i små og mellomstore bedrifter innen sensor- og kommunikasjonsteknologi. Erfaringene fra GIFU-prosjektet viser blant annet at det er et behov for mer målrettet innsats for å kunne åpne nye markeder, økt salg og mer grenseoverskridende samarbeid om forskning og innovasjon i små og mellomstore bedrifter.

Hovedmålsetningen i prosjektet er å etablere et bedriftsutviklingsmiljø som komplementerer Miun og Nord universitets IFU-prosjekt og som samtidig gir støtte til SMB’er som utvikler produkter og tjenester innen sensorteknologi i Nordens Grønne Bete.

Norsk prosjekteier

Leiv Eriksson Nyskaping

Kontakt

  • Arild Petersen

    Leiv Eriksson Nyskaping

    91 84 96 86

    Send e-post

Prosjektperiode

01.10.2015 - 30.09.2018

Budsjett

Norsk bidrag: 952 000 Kjell

Total: 678 882 €

Andre partnere

NCEI – Norweigan Centres of Expertise Instrumentations, Åkroken Science Park, Peak Innovation, Acreo Swedish ICT, SINTEF og relevante miljøer ved Miun/Nord universitet/NTNU.