Slo hodene sammen for digital verdiskaping

De er selvstendige og ressurssterke, men lar seg ikke lede på samme måte som tidligere generasjoner. Nå er «Generasjon Y» på vei opp og fram i arbeidslivet. Det krever tilpasning og nytenking fra Europas byer.

Og nettopp nytenkingen sto i fokus da Urbact-nettverket Gen_Y City! nylig inviterte til et såkalt hackathon i Kristiansand. Et hackathon er en intensiv idemyldring hvor programmerere, designere og andre fagpersoner møtes for å la seg inspirere av hverandre og utvikle nye løsninger på ulike utfordringer. Aktivitetene i et hackathon strekker seg som regel over 24 timer eller en hel helg. Arrangementene avsluttes med kåring av en vinner.

Åpner for nytenking
Formålet med idemyldringen Hack4Universitetsbyen var å utvikle de beste digitale løsningene basert på åpne data. Eksempler på åpne data kan være statistikk fra for for eksempel Husbanken, trafikkmeldinger fra Statens Vegvesen, værdata fra Meteorologisk institutt eller flydata fra Avinor. Åpne data består av strukturert informasjon som er gjort tilgjengelig slik at de kan leses og tolkes av både maskin og mennesker. På den måten kan data settes sammen på nye måter, og brukes til produkt- og tjenesteutvikling. I forbindelse med konkurransen åpnet Kristiansand kommune en rekke datasett som kunne benyttes sammen med datasett som allerede ligger åpent tilgjengelig.

Tina Abrahamsen (Kritiansand kommune) og Shahab Afsharipour (UiA). Foto: Marte Krogstad, Kristiansand komune
Tina Abrahamsen (Kritiansand kommune) og Shahab Afsharipour (UiA). Foto: Marte Krogstad, Kristiansand komune

– Åpne data har tidligere fått lite fokus, og med denne konkurransen kan vi få gi det et løft. Målgruppen for arrangementet var studenter fordi de har mange ideer som er viktig å få frem. I tillegg bringer dette en spennende kombinasjon av studenter fra både Kristiansand og Grimstad. Konkurransen samlet dermed studenter med ulike bakgrunner, men som har de samme interessene. Ved å bli med på Hack4Universitetsbyen fikk deltakerne en flott mulighet til å vise frem andre løsninger, lage nettverk og bli kjent på tvers av kompetanse, sier Shahab Afsharipour, dataingeniør ved Universitetet i Agder, campus Grimstad.

Fra døgnhacking til kjapp pitching
Studentene jobbet i grupper på mellom 3 og 6 personer, og det var totalt 6 grupper som i løpet av 22 timer kom opp med spennende løsninger for å gjøre Universitetsbyen bedre. Gruppene var engasjerte og jobbet iherdig kun avbrutt av nødvendig mat og drikke, og de mest fornuftige tok en liten lur ila natta. Lørdag kl 1400 ble ideene pitchet for et dommerpanel bestående av representanter fra Kristiansand kommune, UiA Nyskaping, Egde Consulting og studentmiljøet.

– Det var imponerende å se hva studentene fikk til i løpet av 22 timer, og slett ingen enkel oppgave å avgjøre vinneren. Både ideene og det tekniske arbeidet hadde høy kvalitet, forteller Tina Abrahamsen, næringsrådgiver i Kristiansand kommune.

[faktaboks tittel=»Konkurransen ble vunnet av Robin Amir Rondestvedt Moudnib, Erik Oskar Zetterquist, Ricky Omland, Christian Fredrik Thorne, Sondre Flovik» plassering=»høyre»]

«En interessebasert løsning for studenter og beboere i Kristiansand generelt for å opprette og dele/delta på arrangementer opprettet av enten studentene selv, studentaktiviteter, Universitetet i Agder eller Kristiansand Kommune med næringsliv. Google’s API for kart-data bidrar ved at det legges inn markører for relevante lokasjoner innen ulike kategorier som idrett(fotballbaner, idrettsarenaer generelt), rekreasjon (turstier og utkikkspunkter) eller kultur(teater, musikalske innslag). På denne måten kan enhver bruker få tilpasset sitt tilbud av aktiviteter basert på egne interesser»

Her kan du lese vinnerens eget blogginnlegg basert på erfaringene fra Hack4Universitetsbyen

[/faktaboks]

Inspirerer på tvers av landegrenser
Kristiansand kommune er norsk partner i Gen_Y City!, som fram til 2018 blant annet skal skape nettverk i byene som kobler unge gründere, offentlig sektor og innbyggerne, samt knytte disse nettverkene opp mot andre byer i Europa.

– Kristiansand kommune arrangerer dette for å trigge studentene på egne ferdigheter, og for at de kan tenke forretningsutvikling og gründermuligheter. I tillegg ønsker vi å knytte de tettere til mulighetene i regionen. Derfor samler vi miljøet som nå befinner seg på Universitetet i Ager og Noroff slik at vi kan synliggjøre dette miljøet for utviklere i byen, sier Abrahamsen.

Hun understreker at det overordnede målet er å holde på kreative teknologer også etter at de har tatt steget ut i arbeidslivet.

– Kristiansand kommune har valgt å fokusere på fremtidens arbeidskraft, teknologi, ikt og digitale ferdigheter, mens prosjektpartnere i andre land jobber med kreative næringer, boløsninger og posisjonering. Gjennom Urbact-detagelsen vektlegger partnerne læring og erfaringsdeling mellom byene, og vi håper at vi gjennom dette prosjektet kan få nyttig input i utvikling av byer for den kommende generasjon arbeidstakere. Vi håper at vi gjennom Hackathon kan binde sammen miljøene i regionen slik at flest mulig av studentene blir værende etter endt studietid, sier Tina Abrahamsen.

Om Urbact
Urbact er et program for erfaringsutveksling og gjensidig læring som bidrar til bærekraftig byutvikling i Europa. Programgeografien omfatter byområder i alle EUs medlemsland samt Norge og Sveits. URBACT III setter byer, byregioner og kommuner i stand til å løse ulike urbane samfunnsutfordringer gjennom å:

Alle prosjektdeltakere oppretter lokale interessentgrupper som utvikler en lokal handlingsplan. Det er ingen minstekrav til størrelse på byene som deltar i prosjektene.