Feirer Europas byregioner i Lisboa

Er du nysgjerrig på siste nytt innen bærekraftig byutvikling? Vil du vite mer om URBACT og hvordan Interreg-programmet arbeider for Europas byregioner? Vil du bygge nettverk og partnerskap med andre urbane aktører?

Da bør du allerede nå sette kryss i kalenderen: 12. – 14. september arrangerer URBACT sin egen byfestival – Urbact City Festival.

I løpet av festivalen får du de beste historiene om hvordan samarbeidet mellom Europas byregioner legger til rette for innovasjon, vekst, mobilitet, bærekraft og inkludering. På programmet kan du velge fra en rikholdig meny bestående av inspirerende walkshops i Lisboas byrom, foredrag, kreativt samarbeid og mange muligheter til å bygge nettverk med sentrale aktører innen europeisk byutvikling. Det hele rammes inn av et allsidig kulturelt program.

Klikk her for å se hele programmet. Mer informasjon om Urbact City Festival 2018 finner du på festivalens nettsider.

Om URBACT

URBACT er et program for erfaringsutveksling og gjensidig læring som skal bidra til å fremme en bærekraftig byutvikling i Europa. URBACT er en del av Interreg-familien og består av alle EUs medlemsland samt Norge og Sveits. Programmet skal sette byer og kommuner/regioner i stand til å utvikle løsninger på ulike utfordringer i samfunnet. Det er ingen minstekrav til størrelse på byene som deltar i prosjektene.

Hva støtter Urbact programmet?

• Utveksling av erfaringer og læring om felles utfordringer i prosjekt
• Utvikle og implementere politikk og strategier
• Spre erfaringer og resultater fra prosjekt

URBACT er et program for erfaringsutveksling og gjensidig læring som skal bidra til å fremme en bærekraftig byutvikling i Europa.
URBACT er et program for erfaringsutveksling og gjensidig læring som skal bidra til å fremme en bærekraftig byutvikling i Europa.