Fritidskart – friluftstiltak og kulturminneinfo Dals-Ed / Halden

I tillegg kommer europeiske turister som trenger informasjon om lover og regler i naturen og kulturlandskapet. Landskapet har et enhetlig preg med samme geologiske formasjoner og mange sjøer. Sentralt i området ligger Tresticlan nasjonalpark på svensk side og Lundsneset barskogreservat på norsk side. Turisthytta «Budalsvika» ligger midt i området ved nordenden av grensesjøen Søndre Boksjø. Dette stedet ønskes å utvikles til en møteplass for spesielt barn og ungdom i Dals-Ed/Dalsland og Halden/Østfold. Således ligger alt til rette for å utvikle et felles detaljert turkart/turistkart for dette grenseområdet. Det er ulike kartsystemer på svensk og norsk side. Ved å bruke et felles kartteknisk dataprogram (OCAD) vil kartet få et enhetlig preg med felles symboler. Kartets målestokk vil bli 1:25.000/1:40.000 og rikt detaljert. Kartet skal utarbeides med hovedmålsetting om å få langt flere mennesker – spesielt barn og unge – ut i dette vakre grenselandskapet. Dette skal bidra til grenseregionalt samkvem, og lære de unge opp til en livsstil som bringer helse og trivsel inn i hverdagen og til å bli glad i naturen.

Prosjektperiode

06.01.2002 - 31.12.2003

Budsjett

Norsk bidrag: 310000 Kjell

Total: 75048 €

Ekstern prosjektinfo

http://www.tfl.no/