FREED

FREED – Funding Resources for innovation in Energy Enterprise Development

FREED skal utvikle en tjeneste som gjør innovasjon innen energiteknologi mer tilgjengelig for små og mellomstore bedrifter i NPA-regionen. Prosjektet skal også legge til rette for deling av kunnskap om teknologiske nyvinninger på tvers av SMB’er i regionen, samt gi tilgang på privat inveesteringskapital.

Norsk prosjekteier

Forskningsparken i Narvik

Prosjektperiode

01.01.2016 - 31.12.2018

Prosjektnettside

http://www.freedproject.eu/

Andre partnere

European Institute for Innovation (DE)

Green Angel Syndicate (UK)

Limerick Institute of Technology (IE)

South West College (UK)

Western Development Commission (IE)