Framtids-operatøren

Prosjektperiode

06.01.2003 - 31.10.2004

Budsjett

Norsk bidrag: 224000 Kjell

Total: 49608 €