FRAMFOR

Framfor – framgangsrike foretak i grenseregionen

Prosjektets hovedmålsetting er å øke konkurransekraften i små og mellomstore bedrifter i grenseregionen Fyrbodal-Østfold. Gjennom prosjektet skal bedrifter, forskere og studenter samarbeide for å utvikle nye modeller som styrker konkurransekraften i regionens bedrifter.

Prosjektet skal kartlegge faktorer som kjennetegner framgangsrike bedrifter og bransjer i grenseregionen, samt hvordan disse kan styrkes ytterligere for å øke regionens konkurransekraft.

Delmål:

 • Etablering av minst tre nettverk med til sammen ca 30 bedrifter fra ulike bransjer.
 • Komparativ næringsanalyse som kartlegger grenseregionale forutsetninger for bæreraftig vekst.
 • Definere fremgangsvariabler for fremgangsrike bedrifter i regionen.
 • Utvikle triple heix-modeller hvor bedrifter, myndigheter og høyskoler samarbeider for å styrke konkurransekraften i små og mellomstore bedrifter.
 • Fem gjennomførte utgaver av Drivhuset24, med totalt 20-30 bedrifter og 125 norske og svenske studenter.
 • To gjennomførte utgaver av Drivhuset grenseløs ideutvikling for 40 norske og svenske studenter.

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Østfold

Kontakt

 • Egil Norvald

  Høgskolen i Østfold

  69 60 83 23

  97 74 85 88

  Send e-post

Prosjektperiode

01.08.2016 - 31.07.2019

Budsjett

Norsk bidrag: 3 401 913 Kjell

Total: 2 385 630 €

Ekstern prosjektinfo

https://www.hv.se/framfor

Andre partnere

Drivhuset vid Högskolan Väst
Drivhuset Østfold
Fyrbodals Kommunalförbund
Svinesundskomiteen
Fredrikstad kommune
Sarpsborg kommune
Åmåls kommun
Bengtfors kommun
Dals-Eds kommun