Fiskeland

Detta kommer bl a att göras genom att fler stugägare hyr ut sina fritidshus, servicen inkl.sjösättningsramper kommer att utvecklas, marknadsföringen kommer att samordnas över riksgränsen och kopplas till Regionen / Västsvenska Turistrådet. Fiskeföretagare/entreprenörer kommer att få utbildning och fiskevårdande insatser kommer att genomföras.

Norsk prosjekteier

Haldenvassdragets Skogeierforening

Kontakt

Prosjektperiode

05.01.2002 - 31.12.2003

Budsjett

Norsk bidrag: 367500 Kjell

Total: 85 €

Ekstern prosjektinfo

http://www.havass.no/