Fiskeland 2004-2005

Norsk prosjekteier

Haldenvassdragets Skogeierforening

Kontakt

Prosjektperiode

01.05.2004 - 31.12.2005

Budsjett

Norsk bidrag: 260000 Kjell

Total: 162180 €