Filmbågen A – Bolagsutveckling

Bolag som producerar långfilm/TV med större budget efterlyser i första hand medel för projektutveckling. De mindre bolagen som producerar kort och dokumentärfilm, samt ibland information/beställningsfilm omsätter relativt blygsamma summor. Den gjorda förundersökningen visar att dessa bolag bl a efterfrågar hjälp att hitta nya kundgrupper samt att få kunskap i marknadsföring och hjälp att synliggöra sitt bolag. Bolagen vill också ha kunskap kring ny teknik, affärsmodeller, finansiering och distribution. De behöver även medel för kompetensutveckling i form av deltagande på nationella och internationella kurser, seminarier och forum. Alla regionernas filmarbetare har utryckt behov av kompetensutveckling inom yrkesspecifika områden som mask, redigering, foto, uppdaterad branschkunskap, orientering i ny teknik mm. De vill även få ökade möjligheter att synliggöra sin kompetens för att kunna få ett arbete i grannländernas produktionsbolag. Syfte • Utveckla och stärka produktionsbolag • Utveckla och stärka filmarbetarna Mål STARKA BOLAG Projektet ska ha lett till att det finns ca 40 bolag som är starkare finansiellt och kompetensmässigt, än innan projektet startade. STARKA FILMARBETARE Projektet ska ha gett ca 40 filmarbetare ökad kompetens genom kursverksamhet.

Norsk prosjekteier

FilmCamp AS

Prosjektperiode

01.08.2008 - 30.07.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 2 013 336 Kjell

Total: 2 393 685 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

POEM Film i Västerbotten
Saamelaisalueen koulutuskeskus