Film Arc 2.0

Prosjektets mål er å øke de internasjonale og regionale nettverkene for bedrifter og freelance-arbeidere i den audiovisuelle sektoren. Videre ønsker prosjektet å forbedre virksomheten og de faglige ferdighetene ved å delta i prosjektet, og skape forutsetninger for vekst i bransjen og øke de internasjonale investeringene.

Det er også et mål å utvide prosjektets omfang og aktivere flere bedrifter og enkeltpersoner med kompetanse innen de kreative næringene til å delta i Film Arcs aktiviteter, skape vekst i den audiovisuelle sektoren og opprette et langsiktig samarbeid i den audiovisuelle industrien i Arktis.

Norsk prosjekteier

FilmCamp AS

Kontakt

Prosjektperiode

01.12.2011 - 30.06.2014

Budsjett

Total: 1976454 €

Andre partnere

Filmpool Nord, Film i Västerbotten, FilmCamp AS