Felles reindriftsopplæring

Norsk prosjekteier

Samisk videregående og reindriftsskole

Kontakt

  • Stenfjell, Mats

Prosjektperiode

01.05.2004 - 31.12.2007

Budsjett

Norsk bidrag: 148000 Kjell

Total: 79004 €

Ekstern prosjektinfo

http://www.samisk-vgs.no/