Felles fjellrev

Prosjektets hovedsakelige innretning er innen det prioriterte området attraktivt livsmiljø, satsingsområde husholdning med naturressurser. Interreg Sverige-Norge programmet støtter prosjekt med fokus på bevaring og utvikling av vår felles naturarv.
Prosjektet er en forlengelse av prosjektet Felles Fjellrev som startet opp 01.02.10 og går fram til
31.12.13.

Norsk prosjekteier

Miljødirektoratet

Prosjektperiode

01.01.2014 - 31.08.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 500000 Kjell

Total: 161623 €