Skal sikre kulturarven i Midt-Norden

Nylig var det oppstartmøte for prosjektet Traditionellt hantverk och hållbart bygande på Stiklestad. Drøyt 20 personer deltok.

– Det var artig å møte deltagerne som viste så stort engasjement og mye entusiasme, sier Torgunn Sollid, Trøndelag Forskning og Utvikling, som er norsk prosjektleder. Dessuten er det fint å erfare at samarbeidet med prosjektleder på svensk side fungere så fint.

Etter en orientering om prosjektet, arbeidet deltagerne med å konkretisere innholdet i de fire gjennomgående arbeidsområdene: nettverk, rekruttering, kompetanseutvikling og verktøyutvikling.

Prosjektet Traditionellt hantverk och hållbart bygande er en videreføring av et tidligere Interreg-prosjekt. Både tidligere nettverk, arbeidsmåter og resultater tas videre i dette prosjektet. Det nye i dette prosjektet er at det er utvidet til alle typer håndverk, ikke bare de trerelaterte.

I GANG: Torgunn Sollid, Trøndelag Forskning og Utvikling, er norsk prosjektleder for Interreg-prosjektet Traditionellt hantverk och hållbart bygande.

Stort markedspotensial
– Regionen utgjør et stort markedspotensialet, sier Sollid. Det er en stor bygningsmasse som trenger restaurering, istandsetting og løpende vedlikehold. Men det er et mangesidig og sammensatt område, og mange trenger mer kompetanse i materialbruk og handverkskompetanse. Det å arbeide med bestillerkompetansen er også en måte å utvikle markedet på.

Prosjektet tar også mål av seg å koble næringsliv, folkehøgskoler og museer for å foredle kunnskapen og forene kompetansen.

18 prosjektpartnere
Prosjektdeltakere fra Norge er: Innherred Entreprenør AS, Levanger; Trio Bygg AS, Verdal; Byggmester Binde AS, Steinkjer; Byggmester Ellen Giskås, Inderøy; Ottar Staberg Sag, Inderøy​; Geir Håvar Ingdal Sag, Lensvik; Museet Midt. Norsk Sagbruksmuseum på Spillum; Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal; Sund Folkehøgskole i Inderøy; Trøndelag Forskning og Utvikling AS, Steinkjer​; Trøndelag Fylkeskommune​; Levanger kommune og Inderøy kommune.

Fra Sverige deltar: Stiftelsen Jamtli, Östersund​; Murberget Länsmuseet Västernorrland, Hörnössand​; Härjedalens Fjällmuseum AB, Funäsdalen; Byggnadsvård Mitt​ og Bäckedals Folkhögskola i Sveg.

2,1 millioner norske kroner i tilskudd
Interreg Sverige-Norge bevilget 2.1 millioner kroner til den norske delen av prosjektet Traditionellt hantverk och hållbart byggande i Nordens Gröna Bälte for perioden 2018 til 2021.

Les mer
Næss, P.R. & T. Sollid (2018). Tradisjonelt hantverk och hållbart byggande i Nordens Grønne Belte. Prestasjon av prosjektet. [lysark]. Kick off, Verdal, 11.9.2918,