ESPON-rapport om overgangen til en sirkulær økonomi i Skandinavia

En ny og banebrytende rapport fra ESPONs Circular Economy and Territorial Consequences (CIRCTER)-prosjekt er publisert. Rapporten detaljerer felles forutsetninger og anbefalinger for overgangen til en sirkulær økonomi gjennom europeisk grenseoverskridende samarbeid, med samarbeidsgeografien Sentrale Skandinavia som case.

«Sentrale Skandinavia» er det nye Interreg Sverige-Norge-partnerskapet som består av alle grensefylkene og -regionene fra Västra Götaland, Viken til Innlandet og Dalarna.

Ved denne tilnærmingen vil kaster resultatene lys over potensialet for å implementere en sirkulær økonomi i europeiske grenseregioner gjennom samarbeid på tvers av landegrensene.

Les mer på ESPONs nettsider.