EnviSuM

EnviSuM – Environmental impact of low emission shipping: measurements and modelling strategies

Prosjektet skal utvikle ny kunnskap og nødvendige verktøy for å vurdere helse-, kostnads- og miljøeffekter av utslipp fra skip, samt gjøre maritim industri rustet til å møte nye og strengere utslippskrav.

Norsk prosjekteier

Meteorologisk institutt

Kontakt

  • Per Helmer Skaali

    Meteorologisk Institutt

    22 96 33 18

    Send e-post

Prosjektperiode

01.01.2016 - 30.06.2019

Budsjett

Norsk bidrag: 339 214 €

Total: 3 222 539,25 €

Andre partnere

Finnish Meteorological Institute (FI) Chalmers University of Technology (SE) Maritime Development Center of Europe (DK) Maritime University of Szczecin (PL) Tallinn University of Technology (EE) City of Gothenburg (SE) University of Gothenburg (SE) Baltic Marine Consult GmbH (DE) Nordkalk Corporation (FI) HELCOM (FI)