Entreprenörskap i lärarutbildningen – Förprojekt

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Hedmark

Kontakt

Prosjektperiode

01.11.2006 - 15.12.2007

Budsjett

Norsk bidrag: 400000 Kjell

Total: 84327 €