Enningdalsälvens Vattendragsförbund

Innehållet i projektet har också förankrats på förbundets årsmöte 2002. Projektet omfattar följande delar: – Översyn och förslag på förändringar av fiskebestämmelser.(Vissa fiskarter har t ex olika minimått och tillåtna fisketider i Sverige och Norge). – Översyn och förslag på förändringar inom miljöövervakningen. (Flera undersökningar pågår parallelt i Sverige och Norge. Bättre samordning vad gäller provtagningsmetodik och parameterval bör tas fram). – Kunskapsöversyn av skyddsvärda områden/arter i avrinningsområdet samt förslag på kompletterande inventeringar. (Stor kunskapsbrist råder beträffande vattendragens och strandområdenas biologiska mångfald). – Ökad informationsspridning om Enningdalsälven och Vattendragsförbundet (t ex framtagande av hemsida, litteratursammanställning m m).

 

Norsk prosjekteier

Halden kommune

Kontakt

  • Karlsen, Elke

Prosjektperiode

03.01.2003 - 28.02.2005

Budsjett

Norsk bidrag: 155 Kjell

Total: 7905 €

Mer om prosjektet