EFFECT4buildings

Hedmark fylkeskommune eier og drifter en rekke bygg i fylket. Vi er opptatt av å bidra til å redusere energiforbruket og er derfor med som partner i Interreg Østersjøprosjektet EFFECT4buidling. Prosjektet utvikler og tester ut ulike finansiseringsmodeller og verktøy som skal gjøre det mer lønnsomt og minske risiko for offentlige bygningseiere å investere i enregieffektiviseringsløsninger i nye og eksisterende bygg.   Regionale myndigheter, kommuner og teknologibedrifter fra landene Danmark, Sverige, Norge, Finland, Estland og Latvia er foruten Hedmark med i prosjektet.

Faktaark EFFECT4building

EFFECT4building er et flaggskip-prosjekt for EUs strategi for Østersjøregionen.

Norsk prosjekteier

Hedmark fylkeskommune

Kontakt

  • Vaagen, Kjell

    Hedmark fylkeskommune

    41 49 99 85

    Send e-post

Prosjektperiode

01.10.2017 - 30.09.2020

Budsjett

Norsk bidrag: 145 934 €

Total: 2 782 947 €