E-Mobility NSR

Prosjektet skal bidra til å framskaffe kunnskap og informasjon om e-mobilitet til beslutningstakere i Nordsjøregionen. Prosjektet skal også gi innsikt om mangler og behov knyttet til infrastruktur og logistikk.

 

Norsk prosjekteier

Zero Emission Resource Organisation

Prosjektperiode

01.04.2011 - 30.09.2014

Budsjett

Total: 6 687 532 €

Andre partnere

WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH
Association of Danish Transport and Logistics Centres
Høje-Taastrup kommune
Lindholmen Science Park AB
Delft University of Technology
Region Nord-Holland
Northumbria University
TransEnergy