Drifting apart

Drifting Apart jobber med å styrke forståelsen av den geologiske arven i Nordlig periferi og arktis-regionen. Prosjektet støtter utviklingen av nye og ambisiøse Global Geoparks i regionen, og innovativ produktutvikling innen rekreasjonsreiser. Prosjektet ønsker å bygge et sterkt nettverk mellom geoheritage-destinasjoner i regionen.

Norsk prosjekteier

Magma Geopark AS

Prosjektperiode

01.06.2015 - 31.03.2018

Budsjett

Total: 1 660 998 €

Andre partnere

Fermanagh and Omagh District Council
Geopark Shetland
Kenozero National Park
Magma Geopark
Reykjanes Geopark
Stonehammer Geopark