CINE kobler kultur- og naturarv med digitale verktøy

Prosjektet CINE er basert på konseptet Museum uten vegger (Museum Without Walls). Ny teknologi som overgår det som er vanlig i tradisjonelle museer tas i bruk. Nå kan du se fortiden og fremtiden til et historisk sted med dine egne øyne gjennom nettbrett og apper.

Et av resultatene i CINE er et digitalt verktøy med mange funksjoner. Dette er tatt i bruk for å skape nye og unike opplevelser i historiske områder.

Se fortiden og forestill deg fremtiden

Med visjonen om at besøkende skal «se fortiden og forestille seg fremtiden» har CINE skapt nye opplevelser for brukere av friluftsområder. Nye digitale verktøy som nettbrett og smarttelefoner er tatt i bruk. Besøkende kan gå rundt i det aktuelle område å få en opplevelse av en utvidet virkelighet gjennom virtuelle rekonstruksjoner.

Gjennom disse rekonstruksjonene vises og deles stedets historie. Slik bringes fortiden til live rett foran øynene dine, som om du befinner deg i et museum uten vegger. Videre visualiseres effekten av et endret klima og hvordan dette vil kunne påvirke områdene i fremtiden. Appene kan brukes både på selve stedet og som en selvstendig visning.

Se presentasjonenen av den norske virtuelle opplevelsen av Virtuelle Vágar her. Appen gir en digital formidling av Storvågans historie. Det er også laget en beskrivelse av appen Virtuelle Vágar her. 

Test av Virtuelle Váugar på Storvågan. Bilde: CINE prosjektet
Test av Virtuelle Váugar på Storvågan. Bilde: CINE prosjektet

Tilbakemeldingen fra publikum som har testet Vágar-appen er at de nå ser og forstår bakgrunnshistorien for stedet bedre. Etablerte samarbeidspartnere er nå i en prosess for å utvikle appen videre til en fullstendig besøksopplevelse. Denne skal integreres i Skrei – et nytt nasjonalt museum for Lofotfiske.

Museum Nord er prosjekteier og ledet prosjektets 9 partnere fra Norge, Island, Irland, Nord Irland og Skottland. Det ble avsluttet i desember 2020.

Veiledning for de som planlegger nye prosjekter

I tillegg til at prosjektet har utviklet konkrete eksempel på digitale presentasjoner, har det utviklet en guide for bruk eller utvikling av tilsvarende verktøy. Veilederen er en digital portal som heter CINE Wayfinder. Den er utviklet for kommunalt ansatte, historikere, multimediaselskaper, lærere, museer og folk med ulik teknisk bakgrunn. Avhengig av hvem man er og hva man har behov for får man veiledning om hva som finnes av hjelpemidler. Det er utviklet mer enn 40 ulike ressurser som kan tas i bruk. Man kan også finne informasjon om hvordan man skal gå frem for å utvikle nye digitale opplevelser innenfor en historisk og klimamessig kontekst.

Et eksempel er spillet TurfHunt. Dett er en ferdig utviklet software som kan brukes for å lage et spill, nærmere bestemt en skattejakt. Dette kan brukes av hvem som helst. Den kan brukes av deg som er lærer og vil bruke det i undervisningen, eller av deg som forelder som vil lage noe gøy til barnebursdagen.

Når ut til organisasjoner og enkeltpersoner

Prosjektet har utviklet samarbeid med lokale, regionale og nasjonale myndigheter i partnerlandene. Alt med mål om å bedre forstå og beskytte viktige landskap og kulturområder. Samlet har prosjektet engasjert over 6400 organisasjoner, selskaper og myndigheter (målet var 459). Det har også nådd ut til over 1,5 millioner enkeltpersoner med sine digitale nyvinninger. Her var målet 1 million mennesker. Dermed har prosjektet mer enn nådd sine mål.

– Vi kan allerede se at prosjektet lever videre – både ved at de nye digitale verktøyene blir brukt og satt pris på, men også gjennom nyetablerte partnerskap. Et eksempel på det siste er utviklingen av den digitale samfunnsmodellen i Gaia Vesterålen prosjektet, sier prosjektleder Anna Insa Vermehren ved Museum Nord som var Lead Partner for prosjektet.

– En annen viktig observasjon er at da CINE startet var «digital» og «kulturarv» to ord som hørte hjemme på hvert sitt område. Nå etter tre år har digital blitt en integrert del av arbeidet med natur- og kulturarv, avslutter Vermehren.

Anna Vermehren, internasjonal prosjektleder for CINE
Anna Vermehren, internasjonal prosjektleder for CINE

Beskytte og markedsføre naturområder

Målet med CINE er å beskytte, markedsføre og utvikle naturområdene. Det er lagt særlig vekt på områder som er i fare på grunn av et endret klima, eller ansett av stor betydning for fremtidige generasjoner. De nye verktøyene brukes nå til å øke kapasitet og beredskap blant lokale og regionale aktører, ved å øke bevisstheten om verdien av natur- og kulturminner.

CINE partnerskapsmøte i Henningsvær 2018. Bilde: CINE prosjektet
CINE partnerskapsmøte i Henningsvær 2018. Bilde: CINE prosjektet

Relevante lenker

CINE WayFinder 
Museum Nord
Mer informasjon om prosjektet CINE
CINE newsletter summary report – print
Virtuelle Vágar

Prosjektet CINE i vår prosjektbank