Design og arkitektur som reiseutløser

Formålet med dette prosjektet er dels å etablere et nettverk med aktører som er knyttet til design- og arkitekturbaserte opplevelser og å utvikle attraktive og bærekraftige besøkskonsepter via markedsdrevet forretnings- og produktutvikling. Prosjektet har også som mål å bidra til et større antall besøk, gjestedøgn og økt konkurransekraft for små og mellomstore bedrifter i grenseregionen.

Prosjektet forventes å bidra til rundt 30 bærekraftige pakker/produkter via markeds- og målgruppeledet produktutvikling i grenseregionen. Dette er produkter som det vil være mulig å konsumere ved hjelp av bærekraftig reiser og digitalisering

Digitale muligheter for å forsterke opplevelsen av for eksempel utendørs kunst og arkitektur. Digitalisering av opplevelsen skaper nye og innovative muligheter. Slik kan man formidle fakta og konsumere utendørs kunst, kunst, design og arkitektur for både besøkende og lokale innbyggere.

Et bredt samarbeid som resulterer i grenseoverskridende produkter og en klar ny reise-begrunnelse som styrkes og suppleres av aktører innen både mat- og natur-turisme.
Prosjektet forventes å bidra til å øke markedskompetansen til små og mellomstore bedrifter og andre aktører og kunnskap om serveringsnæringens rolle for samfunnet, grenseregionen og egen forretningssans.

De langsiktige målene er å være et bindeledd mellom arkitektur og design som reisegrunn, samt merverdi i form av måltidsdelen og naturturismeaktiviteter. Dette åpner for fortsatt dynamisk samarbeid både på tvers av landegrenser og ulike sjangere innenfor serveringsnæringen. Det vil også videreutvikle reisegrunnen innenfor grenseregionen.

Norsk prosjekteier

Akershus Reiselivsråd/Visit Greater Oslo

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2023 - 31.03.2025

Budsjett

Norsk bidrag: 3000000 NOK

Total: 988626 €

Andre partnere

Visit Värmland prosjekteier Sverige, samarbeidspartnere i Norge, Visit Øst-Norge, og deler av Visit Østfold.